Realisaties vorige jaren

Project 2021

Na een onderbreking van 2,5 jaar door de COVID-19 pandemie konden we eind november 2021 toch met 8 vrijwilligers vetrekken naar Senegal.
De 10 paletten hulpgoederen die eind september uit de haven van Antwerpen vertrokken, werden met heel wat vertraging en onderhandeligen met de douane afgeleverd in onze verblijfplaats.


In overeenstemming met de visie van onze vereniging lag de focus van onze hulpverlening op het educatieve, hygiënische en medische vlak:

Educatieve hulpverlening: 
- De derde klas in het schooltje van Sindine is zo goed als voltooid en we maakten plannen voor de aanvang van de bouw van het vierde klasje.

 


- We brachten een bezoek aan de school in Malicounda Wolof die we afgelopen jaren gebouwd hebben, maar ook de school Enrice Visconti in Nguering (Sindia) en enkele scholen in La Somone en Nguekokh waar we heel wat franse leesboekjes, schoolgerief en sportmateriaal uitdeelden.
Hygiëne:
We stelden lokaal een hondertal hygiënepaketten samen die verdeeld werden in de broussedorpen.


Medische hulpverlening:
- De twee tandartsen die ons vergezelden gaven poetsinstructies in de lokale school in La Somone. Dit werd zeer goed onthaald. Als afsluiting kregen alle kinderen een tandenborstel en tandpasta. 
- De tandartsen werkten enkele dagen in de praktijk van de Medische Post in Théfès en ervaarden wat de hoogste noden zijn. Hierdoor zullen we in de komende jaren meer gerichte ondersteuning kunnen geven. - Naar jaarlijkse gewoonte gaven we materiële steun aan verschillende medische centra en het ziekenhuis Grand Mbour.
Door de pandemie was er nood aan digitale thermometers en medicatie zoals koorstwerende middelen.


 

Een grote dank aan alle mensen die ons begeleidde tijdens deze trip (Lieve, Lisa, Luc, Myriam, Pauline, Rudy, Tamara en Vera)  en onze lokale contactpersonen:
Maguettio Diallo en Cheikh Thiaw Lo.

Project 2020

In april 2019 vond de eerste steenlegging van ons Project 2023 plaats.
Het plan van de school en de inplanting in het dorp werd gemaakt door het architectenbureau Strubbe - Proot in overleg met de lokale bevolking.
Door de steun van vele gulle sponsors en sympathisanten waren we in staat om 2 klaslokalen en de sanitaire blok te openen in September 2019. 2020 werd door de COVID-pandemie een zeer moeilijk jaar. We slaagden er echter in om een sanitaire blok en de ruwbouw van het derde klasje te realiseren.
De afwerking van het derde klasje is voorzien in de paasvakantie 2021.Project 2019

Ook dit jaar konden we door de steun van vele sympatisanten hulpgoederen naar Senegal verzenden om onze projecten op het vlak van:

Onderwijs

Bomen werden aangekocht om de schoollokalen die we de vorige Jaren gebouwd hebben in Malicounda Wolof te beschermen tegen de najaarsstormen.  Door jullie financiële steun kon de school in Malicounda Wolof verder afgewerkt worden. Verschillende scholen in de regio van Mbour en Ngaparou werden voorzien van schoolmateriaal.
De Waka Waka's (photovoltaische lampen) die we de vorige jaren hebben uitgedeeld zijn nog steeds in gebruik. Deze Waka Waka's geven de kinderen in de brousse, waar de hutten niet voorzien zijn van elektriciteit, de mogelijkheid hun lees- en huis-taken te maken. De Waka Waka's (photovoltaische lampen) die we de vorige jaren hebben uitgedeeld zijn nog steeds in gebruik .Deze Waka Waka's geven de kinderen in de brousse, waar de hutten niet voorzien zijn van elektriciteit, de mogelijkheid hun lees- en huis-taken te maken.

Gezondheid & hygiene


De Medische Post Tefes in Mbour schonken we medisch materiaal zoals onderzoekshandschoenen, medische instrumenten en chirurgische hechtingsdraad.                                               


De oogkliniek van Mbour schonken we toestellen om de ooglenzen uit te meten en honderden brilglazen.


Sport te realiseren


Dank aan onze sympatisanten die tevens ook werkzaam zijn bij
Nike-Laakdal. Door onze jaarlijkse deelname aan de kerstmarkt en door hun inzet kregen we onder andere verschillende voetballen. Sportuitrustingen werden uitgedeeld aan verschillende voetbal- en basketball-teams.


Project 2018

Ook dit jaar hebben we ons ingezet om de hygiëne te verbeteren en om educatieve en medische projecten te ondersteunen.

Hygiëne:
Om de levenskwaliteit en de hygiene te verbeteren deelden we een 140-tal hygiëne paketten uit. Deze werden lokaal aangekocht en bestaan uit zeep voor de kleren, zeep voor het lichaam, tandenborstel, tandpasta, lichaamsmelk. We gaven aan de broussedorpen een katrol, touw en twee emmers om het bovenhalen van water te vergemakkelijken. 


Educatieve projecten:
De Franco-Arabische scholen werden voorzien van papier, krijt en educatief speelgoed voor de kleinste kinderen.

 
Medische projecten:
Voor het derde jaar op rij, deelden we EHBO kits uit In de broussedorpen.
Een 10-tal nieuwe boxen werden verdeeld en de boxen die de vorige jaren werden uitgedeeld, werden opnieuw aangevuld. 

Tevens bezochten we de medische post Théfes van Mbour en de materniteit van Muriel in Mbour, op beide locaties werd er medicatie en hulpmiddelen geschonken. Voor de tandartspraktijk leverden we een RX-toestel. Hierdoor zullen de patiënten niet langer doorverwezen moeten worden naar het ziekenhuis van Mbour, maar kunnen de patiënten onmiddellijk behandeld worden.
 

Naast deze jaarlijkse terugkomende projecten, realiseerden we ook enkele grotere projecten in Sindine, Malicounda Wolof en hielden we het WakaWaka project verder aan.

SINDINE:
Dit brousse dorp (Regio Mbour) wordt reeds verschillende jaren door onze vereniging ondersteund. We verdiepten er een waterput om hen terug toegang tot water te geven.
Dit jaar lag het accent op de school. We schonken het nodige materiaal om een vloertje te leggen in het klasje, waardoor de kinderen niet langer op de zandgrond dienden te zitten. We schonken ook een 12- tal schoolbankjes.  

Malicounda Wolof:

Nadat we vorig jaar de school vervolledigd hebben met 3 additionele klassen, leverden we dit jaar de schoolbankjes en plantten we enkele grote mangobomen en pompelmoesbomen op de binnenkoer, deze zullen voor de nodige schaduw zorgen voor de kinderen en de schoolgebouwen beschermen voor de stormen in het regenseizoen.  

WakaWaka's:

Ook dit jaar leverden we weer meer dan 100 fotovoltaische lampen in verschillende broussedorpen.
Prioriteit werd verleend aan gezinnen met schoolgaande kinderen. Aangezien het hier 's avonds erg vroeg duister wordt, zullen deze lampjes hen toelaten hun huiswerk te maken en te lezen.
  

Project 2017

In 2017 werd, zoals ook vorige jaren, vooral de focus gelegd op de levenskwaliteit van de Senegalese vrouwen. De hulp die we bieden is vooral gefocussed op een 10-tal vaste dorpen en een 20 tal kleinere projecten.

Doelstelling 1: Toegang tot water vergemakkelijken

Water is onontbeerlijk niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren zoals zebu’s en geiten. Het water bovenhalen is een erg arbeidsintensieve bezigheid. Om dit te vergemakkelijken installeerden we in enkele dorpen een dubbele katrol. Hierdoor kan met een minimale investering veel sneller en veiliger water bovengehaald worden.

Doelstelling 2: Hygiëne verbeteren

We deelden ongeveer 100 hygiëne pakketten uit in de brousse dorpen. Een verbeterde hygiëne kan de verspreiding van ziektes en infecties beperken.

Doelstelling 3: gezondheidszorg ondersteunen

De materniteit van Muriel Jonckheere en de medische post Théfes in Mbour kregen medisch materiaal geschonken.
We deelden 20 EHBO koffers uit in de broussedorpen.

Maar we willen ook de jeugd niet vergeten.

Heel wat educatief materiaal werd aangekocht en uitgedeeld in verschillende Franstalige scholen. In Malicounda Wolof kunnen we, dank zij de financiële steun van de firma Rösler, 3 bijkomende klaslokalen bouwen en de school omsluiten met een muur. In deze school bouwden we in het verleden reeds een sanitaire blok en 1 klaslokaal.

Project 2016

 • In 3 dorpen werden de waterputten verdiept (Kissane, Kop Gayan en Sindine. Tevens instaleerden we 3 waterpompen waardoor de bevolking opnieuw lokaal toegang tot water kreeg.
 • De Medische Post Muriel Jonckheere (Mbour) kreeg van ons een monitor om de vordering van de bevalling te volgen. Tevens kochten we eel wat medisch material voor de Medische Post Théfes in Mbour en de post in Mkeur Baye Danayel.
 • Een hondertal hygiene paketten warden verdeeld.
 • Heel wat geschonken schoolmateriaal werd afgeleverd in de broussedorpen. Zelfs een schoolbord werd geschonken aan de school van Ngaparou.
 • Het weeshuis “Vivre Ensemble” La Pouponnière van Mbour, het weeshuis kreeg heel wat kleren en een financiële ondersteuning.
 • 100 Waka Waka’s warden verdeeld in de broussedorpen die geen electriciteit hebben.

Project 2015

Onze lokale ambassadeur, vertaler, chauffeur, organisator en nog veel meer voor onze vereniging.: “Arona Sow” en zijn kompaan: Maguette Diallo + het dreamteam 2015 realiseerde:

 • De geschonken graanmolen werd geinstalleerd
 • Ondersteuning van het project WAKAWAKA: licht brengen in Afrika door middel van fotovoltaische cellen
 • Verdeling van rijst, muskietennetten en veevoeder
 • Klaarmaken en verspreiden van EHBO kits
 • Bedeling van gezinspakketten met zeep, kledij en producten voor persoonlijke hygiene. 
 • Ondersteuning van de medische post ‘Téfès’ met geneesmiddelen, brillen, verzorgingsproducten, onderzoeksmateriaal, herstelling van de tandartstoel, schenking van tandartsmateriaal en medische ondersteuning in de bevallingskamer. Dank aan Mevr. Aminata Diop voor de coordinatie en organisatie ter plaatse.
 • Voorziening van schoolborden en schoolmateriaal in diverse scholen, met dank aan de firma Vanerum uit Diest voor de royale gift.

 

 

Project 2014

La Somone Peulh: Opening van het Afrikaans sanitair blok met 2 toiletten en 2 wasplaatsen. Dit konden we realiseren dank zij de steun van SIBA Aarschot. Dank aan alle jongeren die heel wat energie in dit gebouw gestoken hebben.

Malecounda WolofWe herstelden het dak en plaatsten 2 ramen en een deur, bestelden bij een lokale metaalbewerker en schrijnwerker de schoolbanken en lessenaars voor de 3 klaslokalen.

Realisaties vorige jaren

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x